Privacy

statement

De identiteit en de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke en evt. van de partijen die gegevens in opdracht van de organisatie verwerken.

De contactgegevens van de functionaris gegevensverwerking (als die er is)

Het doel en de rechtsgrond van de verwerking. Als de organisatie zich beroept op een gerechtvaardigd belang: op welk belang dit dan is.

De (categorieën van) ontvangers van de persoonsgegevens.

Of je van plan bent de persoonsgegevens door te geven buiten de EU of een internationale organisatie en op welke juridische grond.

De bewaartermijn van de gegevens.

De rechten van de betrokkene, zoals het recht op inzage, correctie en verwijdering.

Het recht van de betrokkene om de gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.

Dat de betrokkene een klacht kan indienen bij de relevante privacytoezichthouder.

Of, en waarom de betrokkene verplicht is de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zijn als de gegevens niet worden verstrekt.

Of er gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en hoe deze besluiten genomen worden.

Als de gegevens van een andere organisatie zijn verkregen: de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen, en in voorkomend geval, of zij afkomstig zijn van openbare bronnen.