Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In onze privacystatement vind u hoe wij hiermee omgaan en wat wij doen om u en uw gegevens te beschermen.

PRIVACY


Disclaimer

De samenstelling van de inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd verouderd. just Herm als organisatie en Herm Schreurs als persoon is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie welke via deze website is verkregen. just Herm als organisatie en Herm Schreurs als persoon behouden zich het recht om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.


copyright

Alle foto's op deze website en op al zijn sociale platforms zijn en blijven het exclusieve eigendom van Herm Schreurs, handelend onder de naam van: just Herm, en zijn beschermd door de internationale copyrightwetten. De foto's op deze website evenals de foto's gepubliceerd op alle sociale platforms zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf is het niet toegestaan welke foto dan ook te kopiëren, te downloaden, te reproduceren, te manipuleren, op te slaan, op te slaan in een te downloaden formaat, te projecteren, uit te zenden, te wijzigen, te gebruiken of openbaar te maken zonder de betaling van de afgesproken vergoeding of het treffen van een regeling hiervoor.


algemene voorwaarden

Op alle correspondentie en contact zijn onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op verzoek zullen wij u hiervan een exemplaar doen toekomen.
Via de onderstaande link zijn deze tevens te downloaden, te lezen en uit te printen.